(0)
กรุณาคลิกที่...

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (เป็นคำว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขไว้ด้านล่าง") ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และบริการ (เป็นแบบเงื่อนไข "เว็บไซต์" "ซอฟต์แวร์" และ "บริการ" ไว้ด้านล่าง)
หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กรุณางดใช้งานเว็บไซต์ ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ที่เป็นที่ยอมรับจากท่านว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลทางกฎหมายระหว่างท่านและเรา ท่านควรพิมพ์สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง คำว่า "ท่าน", "เรา", "ของท่าน" "ของเรา" และ "เรา" ที่กำหนดไว้ด้านล่าง คำอื่น ๆ และวลีที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่างและในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
เงื่อนไขเหล่านี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎระเบียบของเรา (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน, ซอฟต์แวร์และบริการและอตกลงสัญญาอื่น (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ระหว่างท่านและเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน, ซอฟต์แวร์และบริการ กฎต่างๆจะมีผลตลอดเวลาเพื่อเงื่อนไขเหล่านี้และในกรณีที่มีความขัดแย้งให้ยึดถือข้อตกลงเป็นหลัก
บางคำและวลีที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ นอกจากนี้ในข้อตกลงเหล่านี้และเงื่อนไขดังต่อไปนี้คำและวลีที่มีความหมายดังต่อไปนี้: -

1 คำจำกัดความ

1.1

ข้อจำกัดของบัญชี หมายถึงนำนวนเงินฝากสูงสุดที่ผู้เล่นอาจจะกำหนดเองได้ในแต่การทำธุรกรรมซื่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายของยอดเงินรางวัลและโบนัสในบัญชีของผู้เล่นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตามข้อ 22.3 ของข้อตกลงเหล่านี้ และจะถูกตีความตามที่ได้ระบุใว้

เดิมพัน หมายถึงการเดิมพันใด ๆ, พนันหรือที่มีลักษณะคล้ายกันที่ทำโดยท่านและ / หรือผู้เล่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

อุปกรณ์ หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ เข้าถึงโปรแกรมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล็ปท็อป, โทรศัพท์มือถือผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว, พีดีเอโฟนอุปกรณ์มือถือที่ใช้สำหรับการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์และการมีส่วนร่วมในการบริการ;

การพนัน หมายถึงชนิดของการเดิมพันในการเล่นเกมส์ ล็อตเตอร์รี่ และ / หรือการพนันทางการเงินใด ๆ

ซอฟแวร์การเล่นการพนัน หมายถึงซอฟต์แวร์ใด ๆ โปรแกรมได้รับใบอนุญาตแฟ้มข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งช่วยให้ท่านสามารถชมการเชื่อมต่อและเข้าร่วมในการบริการ

ข้อมูล ความหมายได้กำหนดไว้ในข้อ 5.1 ข้างล่าง

ชนะถูกต้องตามกฎ หมายถึงเงินที่ได้มาถูกต้องตามกฎได้รับรางวัลและถูกต้องตามกฎโดยท่านในการใช้บริการและที่ได้รับการชนะท่านอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคัดค้านใด ๆ ที่เหมาะสมโดยเราดังต่อไปนี้: - (A) เงินที่วางบนโต๊ะเดิมพันหรือเงินค่านายหน้าเนื่องจากเรา (B) รายการอื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เนื่องจากเราเพื่อใช้ในบริการของท่านและ (C) การปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ โดยธนาคารของท่านที่ใช้โดยท่านในความสัมพันธ์กับ การบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในกรณีที่ท่านได้ทำการละเมิดข้อกำหนดใดๆและเงื่อนไขนี้, รางวัลที่ท่านชนะจะเป็นการชนะแบบไม่ถูกต้องตามกฏ ดังนั้นเราจึงจะไม่มีภาระผูกพันไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญาหรืออื่น ๆ ที่จะจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ท่าน

"การอนุญาต" ความหมายได้กำหนดไว้ในข้อ 11.3

"สมัครสมาชิก" ความหมายได้กำหนดไว้ในข้อ 7.1 ข้างล่าง

"ข้อมูลของเรา" ความหมายได้กำหนดไว้ในข้อ 10.2

"ผู้เล่น" หมายถึงผู้ใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์รวมทั้งท่านผู้ใช้บริการและผู้ที่ได้ตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

"กฎ" หมายถึงกฎสำหรับการพนันประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันและการให้บริการโดยเราบนเว็บไซต์ในขณะที่มีการกำหนดออกบนเว็บไซต์และในขณะที่อาจมีการแก้ไขโดยเราได้ตลอดเวลา

"RNG" มีความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 9.24

"บริการ" หมายถึงรายการเดิมพันต่างๆและบริการที่จัดขึ้นโดยเราผ่านทางเว็บไซต์

"ซอฟแวร์" หมายถึงโปรแกรมใด ๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งซอฟแวร์การเล่นการพนัน

"พวกเรา"; "ของเรา"; "เรา" หมายถึง บริษัท Xela จำกัด , บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน Isle of Man (หมายเลขจดทะเบียน 125221C) และมีที่ตั้งสำนักงานจดทะเบียนที่บ้านกอดของ, 2nd Floor Athol House, 21a – 23 Athol Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1LB

"เว็บไซต์" หมายถึง www.138.com รวมถึงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราอาจจะใช้เพื่อให้บริการ

"ท่าน" ;"ของท่าน"หมายถึงท่านคนเข้าใช้เว็บไซต์นี้

"บัญชีของท่าน" ความหมายได้กำหนดไว้ในข้อ 7.11

1.2

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อ้างอิงถึงเอกพจน์จะรวมถึงการอ้างอิงถึงพหูพจน์และในทางกลับกันและการอ้างอิงถึงผู้ชายจะต้องรวมถึงการอ้างอิงถึงผู้หญิง ส่วนหัวไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตีความ การอ้างอิงถึงกฎเกณฑ์ให้หมายความรวมถึงกฎหมายเช่นการแก้ไขใหม่หรือตราร่วมกับกฎหมายรองทั้งหมดที่ทำภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2 เราเป็นใคร

2.1

เราเป็น บริษัทจำกัด นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน Isle of Man หมายเลขทะเบียน 125221C และมีที่ตั้งสำนักงานจดทะเบียนที่บ้านกอดของ 2nd Floor Athol House, 21a – 23 Athol Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1LB เราขึ้นตรงกับ Isle of Man Gambling และสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลและการดำเนินการและให้บริการภายใต้ใบอนุญาตออกเมื่อวันที่ 6 ก. พ. 2012 Isle of Man Gambling และสำนักงานกำกับดูแลของคณะกรรมการสามารถได้รับการติดต่อทางอีเมล์ที่ gaming@gov.im

2.2

เว็บไซต์และการกำกับดูแลการให้บริการจะอยู่ภายใต้ Isle of Man และเดิมพันทั้งหมดที่วางกับเราจะถูกวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตั้งอยู่ใน Isle of Man

2.3

ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีการแปลเป็นภาษาอื่น, ฉบับภาษาอังกฤษจะเหนือกว่าภาษาอื่นๆ

2.4

หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเอกสารที่จัดตั้งขึ้นโดยการอ้างอิงใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเหนือกว่า

2.5

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการหรือในกรณีที่ท่านมีการร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริการที่ท่านควรอีเมลของลูกค้าทีมงานบริการของเราที่ tcs@138.com

3 การลงทะเบียน

3.1

ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียน โดยการทำเครื่องหมายในช่องของ "ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า18 ปี" และ "ได้อ่าน, ได้พิมพ์ พร้อมทั้งยอมรับ Xela ข้อตกลงและเงื่อนไข" และทำการคลิกปุ่ม “ยืนยัน” ท่านจะต้องยอมรับและรับทราบว่า:

(A)ท่านได้อ่านและเข้าใจครบถ้วนพร้อมทั้งยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้; และ;

(B)ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยการยินยอมที่มีผลตามกฎหมาย("ข้อตกลงผู้ใช้") ระหว่างท่านและ138 ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ

3.2

ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดอย่าคลิกในช่อง "ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข Xela และเงื่อนไข" และขอให้ยุติการใช้งานบนเว็บไซต์ทันที

3.3

ท่านไม่สามารถใช้บริการได้โดยปราศจากการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

4 การแก้ใข

4.1

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และกฎระเบียบ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) จากเวลาและการแก้ไขใด ๆ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์และท่านควรปรึกษาเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการปรับปรุงหรือแก้ไขและเงื่อนไขและกฎระเบียบจะมีผลทันทีที่เราได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์และการให้บริการถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแก้ไขหรือปรับปรุงและเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ปรากฏบนเว็บไซต์

4.2

เดิมพันใด ๆ ที่ยังไม่ได้ตัดสินและทำก่อนเวลาที่มีการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นเดิมพันนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดิมขณะที่ท่านได้ทำการวางเดิมพันนั้น

4.3

ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ การปรับปรุงและ / หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5.ข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญา

5.1

ข้อมูลข่าวสาร, เนื้อหา และข้อมูลตัวเลขที่ถูกจัด รวมถึงการไม่จำกัดของโปรแกรมการตลาดและวัสดุ, เนื้อหา, ผลลัพธ์, สถิติ, ข้อมูลกีฬาและโปรแกรมการแข่งขัน, ราคาและส่วนประกอบการเดิมพัน, ข้อความ,กราฟฟิค, วิดีโอและเนื้อหาทางเสียง รวมทั้งข้อมูล (คำว่า "ข้อมูลของเรา" ถูกกำหนดไว้ในข้อ 10.2 ด้านล่าง) ซึ่งท่านสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ ("ข้อมูล") เป็นของเราและ / หรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา ที่พร้อมให้ท่านใช้งานบนเว็ปไซด์ผ่านบริการหรืออุปกรณ์และ/หรือในรูปแบบ อื่นๆ และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา ซึ่งเป็นการใช้ส่วนบุคคลของท่านและเป็นการใช้โดยไม่หวังผลทางการค้าเท่านั้น

5.2

ท่านจะต้องไม่หาทางหรือวิธีใดๆในการปรับแต่ง, ทำสำเนา, แก้ไข, ทำซ้ำ, เก็บ, กระจาย, นำเสนอ, แสดงต่อสาธารณะ, รวมถึงการส่งผ่านสายเคเบิล, ตีพิมพ์, ส่งผ่าน, ขาย, เช่า, ให้เช่า, หรือออกใบอนุญาตและอื่นๆ ที่ทำให้ข้อมูลไปสู่บุคคล, เว็บไซด์, บริการออนไลน์หรือกระดานข่าวหรือสื่ออื่นๆ และ/หรืออุปกรณ์มีเดี่ยอื่นๆ โดยข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ปราศจากการเก็บบันทึกข้อตกลงด้วยเอกสาร

5.3

ซอฟต์แวร์, บริการและข้อมูลที่จัดทำบนเว็บไซด์และ/หรือผ่านอุปกรณ์ที่ถูกปกป้องโดย ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าและในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นสิทธิทางปัญญา, สิทธิทางทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดกับซอฟต์แวร์, บริการและข้อมูลบนเว็บไซด์ ถูกเป็นเจ้าของ, ถูกอนุญาตและ/หรือถูกควบคุมโดยเรา และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ละเมิดสิทธิและไม่ละเมิดผลประโยชน์หรือใบอนุญาตใดๆ ต่อซอฟต์แวร์, บริการและข้อมูลผ่านการใช้งาน และเข้าถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นบนเว็บไซด์และ/หรือผ่านอุปกรณ์

5.4

ชื่อ Xela และเครื่องหมายทางการค้าอื่น ๆ ของเราบนเว็บไซต์เป็นของเฉพาะของเราและ / หรือผู้ออกใบอนุญาตของเราและท่านไม่ได้มีสิทธิที่จะใช้เช่น ท่านจะต้องไม่ใช้ลงทะเบียนพยายามที่จะลงทะเบียนหรือให้ความช่วยเหลือใด ๆ ของบุคคลที่สามในการใช้ลงทะเบียนหรือพยายามที่จะลงทะเบียนชื่อใด ๆ เครื่องหมายหรืออุปกรณ์ซึ่งคล้ายกับชื่อ Xela หรืออื่น ๆ ของเครื่องหมายการค้าของเรา

6 เงื่อนไขในการใช้

6.1

ตามเงื่อนไขของการใช้บริการ ท่านต้องรับรองและรับผิดชอบว่าท่านจะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซด์, บริการ, ซอฟต์แวร์ และ/หรือข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดๆที่ไม่ถูกกฎหมายภายใต้อำนาจกฎหมายใดๆที่ สามารถนำมาใช้กับท่านหรือเป็นข้อห้ามโดยและ/หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงที่ สำคัญเหล่านี้.

6.2

นอกจากนี้ท่านรับรองและรับผิดชอบตามเนื้อหาด้านล่างดังเงื่อนไขการใช้บริการ ของท่าน ในการรับรองยืนยันและการรับประกันอื่นใดๆถูกกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่า นี้ :

(A) ท่านต้องกระทำการในนามและด้วยความสามารถของตนเอง และไม่อยู่ในนามของผู้อื่น ;

(B) ท่านไม่ถูกควบคุมด้วยการจำกัดความสามารถทางกฎหมาย

(C) ท่านไม่ถูกวินิจฉัยหรืออยู่จัดว่าเป็นนักพนัน

(D) ท่านมีอายุไม่น้อยกว่า(a)18 ปี หรือ(b) ช่วงอายุใดๆตามกฎหมายกำหนด หรือที่มีอายุมากกกว่า(“อายุตามกฎหมาย” (Legal Age)

(E) ท่านรับทราบอย่างชัดแจ้งในความเสี่ยงของการสูญเสียเงินในกระบวนการเดิมพัน และการใช้บริการ และเว็บไซต์

(F) ท่านจะไม่ฝากเงินที่มีต้นตอมาจากทุจริต หรือเหตุผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ

(G) ท่านต้องไม่เหนี่ยวนำให้เกิดการทุจริต, การทำไม่ถูกกฎหมาย หรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ และ/หรือตั้งใจที่จะใช้บัญชีของท่านที่เปิดกับทางเราในการติดต่อกับกิจกรรม อื่นๆ และท่านจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นๆมาใช้บริการ และการเดิมพันบัญชีของท่านด้วยเหตุทุจริตหรือกิจกรรมใดๆที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงการปราศจากขีดจำกัด, การฟอกเงิน, ภายใต้กฎหมายใดๆที่นำมาใช้กับท่านหรือทางเรา

(H) ท่านต้องเก็บรหัสผู้ใช้, หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านให้ปลอดภัยเป็นความลับ ป้องกันต่อการเข้าถึงหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

(I) ท่านจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหรือแจ้งทางเราอย่างทันที หากความลับของรหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีของท่านถูกเปิดเผยด้วยวิธีใดๆก็ตาม

(J) (J)เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ กิจกรรมใดๆหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้น ภายใต้การเข้าถึงและการใช้บริการผ่านทางเวบไซด์ และ/หรืออุปกรณ์ภายใต้รหัสผู้ใช้, หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของท่านโดยไม่คำนึงว่ารับทราบโดยท่านหรือท่านอนุญาตหรือไม่

(K) ไม่ใช้บริการ, เว็บไซด์, อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลในทางที่ขัดแย้งหรืออาจขัดแย้งกับการให้บริการและทางเว็บไซด์ไป ยังผู้ใช้อื่นๆ

(L) ท่านจะต้องไม่ทำสิ่งใดๆที่ลดระดับ หรืออาจลดระดับความสามารถของระบบปฏิบัติการของบริการหรือทางเวบไซด์

(M) ท่านจะไม่เรียกร้องหรือแสวงหาโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่ผู้เล่นคนอื่น ๆ ด้วยวิธีการใด ๆ

(N) ไม่อัพโหลดหรือแจกจ่ายโปรแกรม, ไฟล์หรือข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสในทางทุจริตหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการของ อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, บริการ และ/หรือทางเว็บไซด์

(O) การเข้าถึงหรือใช้บริการและข้อมูลของท่าน ผ่านเวบไซด์และ/หรืออุปกรณ์ไม่เป็นการผิดกฎหมาย (I) หรือถูกห้ามโดยกฎหมายที่ บังคับใช้กับท่าน หรือพันธะสัญญาที่ท่านถูกบังคับใช่ส่วนบุคคล (II) หรือกับบุคคลใดๆในประเทศจากที่ท่านกำลังเข้าถึงทางเว็บไซด์หรือใช้อุปกรณ์

(P) หากคุณกำลังตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อไปนี้คุณจะไม่สามารถที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา: เบลเยี่ยม, บัลแกเรีย, หมู่เกาะเคย์, ไซปรัส, เกาหลีเหนือ, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส ,ฟินแลนด์, เยอรมัน, ฮ่องกง,มาเก๊า อินโดนีเซีย, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, อิตาลี, ไมโครนีเซีย, นอร์เวย์, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, สเปน, สวิสเซอร์แลนด์, ไต้หวัน,เนเธอร์แลนด์, ตุรกี, สหรัฐอเมริกาและประเทศภายใต้การปกครอง เราจะดำเนินการตรวจสอบและมีบุคคลที่สามดำเนินการตรวจสอบในนามของเราเพื่อระบุผู้เล่นจากเขตอำนาจศาลเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้;

(Q) ท่านจะไม่ใช้อุปกรณ์, หุ่นยนต์, โปรแกรมสไปเดอร์, ซอฟต์แวร์, ชุดคำสั่ง หรือวิธีอื่นๆ(หรือวิธีใดๆตามธรรมชาติที่มีก่อนหน้านี้)ในทางขัดแย้ง หรือพยายามที่จะทำให้ขัดแย้งกับการทำหน้าที่ปกติของบริการ, อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, ทางเวบไซด์, ข้อมูล หรือการทำธุรกรรมที่เสนอจากทางเวบไซด์

(R) ท่านจะไม่ส่งหรือถ่ายโอนสิ่งไม่ถูกกฎหมาย, สิ่งรบกวน, ดูถูก, ขู่เข็ญ, หมิ่นประมาท, ใส่ร้าย, อนาจาร, หยาบโลน, ยั่วยุ, เหยียดเชื้อชาติหรือโต้แย้งทางจริยธรรม, ภาพลามกหรือดูหมิ่นศาสนา หรือเนื้อหาใดๆทีก่อให้เกิดหรือเหนี่ยวนำให้เกิดเหตุทุจริต, เพิ่มหนี้สิน หรือละเมิดกฎหมายใดๆ เข้าสู่ทางเวบไซด์

(S) ท่านต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่, ผู้นำ, ลูกจ้าง, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้ร่วมธุรกิจ หรือเอเย่นต์ของเรา หรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือมีสัมพันธ์หรือหุ้นส่วนของบุคคลข้างต้น

(T) ท่านไม่ขัดแย้งกับผู้ใช้อื่นๆที่ใช้บริการ, ทางเว็บไซด์, ซอฟต์แวร์, อุปกรณ์ และ/หรือข้อมูลหรือริเริ่ม และ/หรือผูกมัดด้วยการสำรวจ, ประกวด, ส่งจดหมายข่าว หรือส่ง/ถ่ายโอน“เมล์ขยะ”, “ข้อความทางอินเตอร์เน็ต”

(U) ท่านจะใช้บริการ แต่เพียงผู้เดียวเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลและไม่ได้ใช้บริการเป็นวิธีการของการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์หรือเป็นวิธีการทำมาหากิน

6.3

เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ดุลยพินิจของเราหากท่านละเมิดภาระหน้าที่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

7 เปิดบัญชีของท่าน, การสมัครสมาชิก

7.1

ในการเล่นและเดิมพันและใช้บริการ ท่านต้องกรอกใบสมัครเพื่อเปิดบัญชีและสมัครสมาชิกให้สมบูรณ์เป็นวิธีเริ่ม เข้าสู่ทางเวบไซด์ (การสมัครสมาชิก“Membership Application”)

7.2

ท่านรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่กรอกตอนลงทะเบียนและการสมัครเป็นสมาชิกมีความถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงชื่อของท่านในการสมัครเป็นสมาชิก, แหล่งที่มาของเงินทุน (รวมทั้งรายละเอียดการชำระเงินที่เกี่ยวข้องที่บัญชีธนาคารและหมายเลขบัตร) และที่อยู่, ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนที่เป็นเท็จจะได้รับการดำเนินการที่จุดของการลงทะเบียนและเมื่อถอนเงินจะทำและตรวจสอบนี้จะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบภายในและใช้หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญการป้องกันการทุจริต

7.3

ทางเราจะประเมินอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เปิดเผยกับทางเราจะถูกเก็บเป็นความ ลับ ทางเราจะไม่รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลการเดิมพันของท่าน ถ้าไม่ถูกบังคับกฎหมายและข้อบังคับที่นำมาใช้, คำสั่งศาล, หรือประเด็นการพนัน หรือการบังคับมอบหมายทางกฎหมายใดๆ หรือเงื่อนไขอื่นๆสำหรับข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บ ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นความลับ

7.4

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังผู้ให้ บริการด้านชำระเงิน และสถานบันทางการเงินในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการชำระเงินให้สมบูรณ์สำหรับผู้ ให้บริการผ่านเวบไซด์ หรือถูกบังคับให้ซึ่งการนำมาใช้ทางกฎหมายและข้อบังคับทีเกี่ยวกับการพนัน หรือการการบังคับใช้ทางกฎหมาย

7.5

เราจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา http://asia.138.com/th-th/home/privacypolicy

7.6

เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมายซึ่ง บังคับใช้กับท่าน จะไม่ห้ามท่านจากการใช้และเข้าถึงเว็บไซด์รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น, การดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ และ/หรือการใช้และการมีส่วนร่วมกับบริการ

7.7

เราอาจขอหลักฐานเพิ่มเติมในการหาเอกลักษณ์ และอายุจากท่านเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกของท่าน(เช่นภาพถ่ายยืนยัน เอกลักษณ์ และบัตรเดบิต/เครดิต) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลของท่านใดๆจากเดิมที่ท่านแจ้งมา ท่านจะแจ้งทางเราถึงการเปลี่ยนแปลงข้างเคียงโดยไม่รอช้า

7.8

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันชื่อและที่อยู่ของท่านโดยการโพสต์หรืออื่น ๆ เราอาจจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ท่านให้ใด ๆ โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ท่านจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงการใช้งานประมวลผลและเก็บผลของการพิสูจน์เอกลักษณ์หรือตรวจสอบ

7.9

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกของท่านโดยไม่ให้เหตุผลใด ๆ

7.10

ท่านยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการจนกว่าเราจะยอมรับการสมัครเป็นสมาชิกของท่าน

7.11

ท่านจะต้องสมัครสมาชิกกับเราในชื่อของท่าน ("บัญชีของท่าน") เพื่อใช้งานและการเข้าถึงบริการ

7.12

ท่านและคนที่อาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่เดียวกับที่ท่านได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีกับเราบัญชีเดียวเท่านั้น หากเราพบว่าท่านและคนที่อาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่เดียวกับท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชีกับ เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราที่จะเข้าร่วมบัญชีดังกล่าวทั้งหมดเป็นบัญชีเดียวให้ยกเลิกบัญชีเพิ่มเติมหรือยกเลิกบัญชีของท่าน . ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนที่ซ้ำกันจะได้รับการดำเนินการที่จุดของการลงทะเบียนในฐานข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบภายในและหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญการป้องกันการทุจริต

7.13

สกุลเงินของบัญชีของท่านจะเป็นเงินไทยบาท จำนวนเงินที่ฝากขั้นต่ำได้คือหนึ่งร้อย (100) บาท

7.14

จำนวนเงินใด ๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของท่านที่ถูกจัดการโดยเราให้ท่านในบัญชีเงินของผู้เล่น อย่างไรก็ตามเราไม่ใช่ธนาคารและจะไม่มีดอกเบี้ยใด ๆ ในบัญชีของท่าน

8. การเดิมพันในตลาดการเงิน

8.1

เราเสนอโอกาศในการเดิมพันทางตลาดการเงินให้แก่ผู้เล่น. เรามิได้กระจายการเดิมพัน

8.2

ไม่มีอะไรบนเว็บไซต์ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินคำแนะนำในการลงทุนหรือให้คำแนะนำการเดิมพัน บริษัท ไม่ขอรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่าความเสียหายหรือการกระทำที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานของเว็บไซต์

8.3

บริการไม่ถือเป็นบริการทางการเงินหรือการลงทุน บริษัท ไม่ขอรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่าความเสียหายหรือการกระทำที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานของเว็บไซต์

8.4

เราไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ ทางการเงินในเขตอำนาจใด ๆ แต่เราจะได้รับใบอนุญาตในการให้บริการการเดิมพันทางการเงินโดย , Isle of Man กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับการพนัน เราไม่ได้และไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจาก the Isle of Man Financial Supervision Commissiom.

8.5

เราไม่ได้จัดหาตลาดสำหรับหุ้น, เงินลงทุนหลักทรัพย์,หรือชนิดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เราให้บริการที่ผู้เล่นสามารถเดิมพันในตลาดการเงินและไม่ได้ให้การลงทุนใด ๆ หรือการให้บริการทางการเงินหรือคำแนะนำทางการเงิน

8.6

เ งินที่เก็บโดยเราจากผู้เล่นไม่ได้เป็นการลงทุนในหุ้นเงินลงทุนหลักทรัพย์หรือชนิดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

8.7

บริการการเดิมพันทางการเงินผ่านทางเว็บไซต์นั้นเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจความเสี่ยงที่เกิดจากการเดิมพันทางการเงินและสามารถที่จะแบกรับความสูญเสียของเงินที่ท่านใช้ในการวางเดิมพัน

8.8

บุคคลที่มีความรู้ภายในของตลาดการเงินหรือตราสารใดไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้เว็บไซต์

8.9

อุปกรณ์อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติใดๆหรือกลไกการซื้อขายที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์จะถือว่าทำผิดกฎเกี่ยว API หรือระบบและจะมีผลในการระงับบัญชีและ / หรือการยกเลิก

9 เดิมพันและวิธีการรับเดิมพัน

9.1

เรายอมรับการเดิมพันสำหรับเกมคาสิโน, การเดิมพันกีฬา, การเดิมพันทางการเงินและกิจกรรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์ การเดิมพันทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรูปแบบของการพนันที่นำเสนอโดยเราบนเว็บไซต์และข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

9.2

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากเว็บไซต์หรือเนื่องจากการเดิมพันใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ หรือสถานการณ์ที่เดิมพันได้รับการทำทุกเดิมพันที่เกี่ยวข้องจะถือเป็นโมฆะ ในกรณีที่ผิดพลาดของระบบ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพัน

9.3

เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราที่จะปฎิเสธทั้งหมดหรือบางส่วนของการเดิมพันบนเว็บไซต์ใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

9.4

เราจะยอมรับการเดิมพันผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ / หรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น เดิมพันไม่ได้รับการยอมรับในรูปแบบอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย, อีเมล์, แฟกซ์หรืออื่น ๆ ) และผลของการเดิมพันไม่ได้ส่งมาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะสามารถยกเลิกได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

9.5

เรามีสิทธิ์ที่จะเลื่อนหรือปฏิเสธการเดิมพันที่เราอาจสงสัยว่ามีความสามารถที่จะสร้างความเสียหายเว็บไซต์หรือระบบปฏิบัติการใด ๆ ของเรา

9.6

การเดิมพันใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถูกยกเลิกโดยวิธีการแจ้งเตือนไปยังอีเมลแอดเดรส ที่ท่านระบุไว้ตอนลงทะเบียน

9.7

โปรแกรมประดิษฐ์หรือซอฟต์แวร์ (หรือที่เรียกว่า "bots") ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เดิมพันบนเว็บไซต์ ถ้ามีการใช้งานดังกล่าวข้างต้นหรือพยายามที่จะใช้ดังกล่าวข้างต้น จะถูกยกเลิกการเดิมพันและบัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกปิด

9.8

การเดิมพันจะถือถูกต้องเมื่อชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านถูกต้องและมียอดเงินคงเหลือเพียงพอในบัญชีของท่านที่จะสามารถทำเดิมพันได้เต็ม

9.9

ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านสำหรับการใช้งาน, กิจกรรมและการทำธุรกรรมในบัญชีของท่านในแง่ของการกระทำดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะใช้กิจกรรมหรือการทำธุรกรรมได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่):

(A) ชื่อของท่าน และ / หรือ

(B) เลขที่บัญชีของท่าน และ / หรือ

(C) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน

9.10

เป็นความรับผิดชอบของท่านเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดของการเดิมพันโดยท่านนั้นถูกต้อง เมื่อเดิมพันของท่านได้ถูกวางไว้ท่านจะไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการเดิมพันของท่านได้

9.11

เดิมพันทั้งหมดจะถูกเก็บและบันทึกในฐานข้อมูลของเราเข้าสู่ระบบการทำธุรกรรม ประวัติฐานข้อมูลการทำธุรกรรมของเราจะเป็นหลักฐานแน่ชัดสำหรับข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการและเดิมพันใด ๆ ที่วางโดยท่านและ / หรือผู้เล่นใด ๆ

9.12

เดิมพันจะถือว่าถูกต้องและได้รับการยอมรับโดยเราตอนที่รายละเอียดการทำธุรกรรมจะแสดงในบัญชีของท่านและประวัติการทำธุรกรรมของท่านต้องแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

9.13

เดิมพันไม่สามารถวางไว้หลังจากที่เริ่มการแข่งขันที่เดิมพันนั้นเกี่ยวข้อง หรือทราบผลของการแข่งขันที่เดิมพันที่เกี่ยวข้องแล้ว หากมีเหตุการณ์หรือการพนันเซสชั่นผิดพลาดที่เหลือเปิดให้บริการสำหรับการวางเดิมพันหลังจากที่เริ่มการแข่งขันที่เกี่ยวข้องและ / หรือที่ผลของการแข่งขันที่เกี่ยวข้องเป็นที่รู้จักกันเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือโมฆะเดิมพันที่ถูกวางโดยปราศจากการอ้างอิง

9.14

การยอมรับการเดิมพันใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย, 9.14 ข้อนี้ไม่ได้ห้าม "ขณะแข่งขัน" หรือ "ครึ่งเวลา" เดิมพันต่างๆในกรณีที่นำเสนอโดยเรา

9.15

เวลาเริ่มการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่ท่านสามารถวางเดิมพันที่แสดงบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ถ้าด้วยเหตุผลใด ๆ เดิมพันเป็นที่เรายอมรับโดยเหตุบังเอิญหลังจากที่เกมการแข่งขันที่ท่านกำลังวางเดิมพันของท่านได้เริ่มแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือโมฆะในแต่ละการเดิมพัน

9.16

ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ภายในกฎระเบียบสำหรับการเล่นกีฬาหรือการแข่งขันผลของเกมการแข่งขันเหตุการณ์หรือการแข่งขันจะถูกตัดสินในวันที่มีผลสรุป การตรวจสอบที่มาที่อาจส่งผลในการตัดสินในความสัมพันธ์กับเกมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือการแข่งขันจะไม่เป็นที่ยอมรับโดยเราและการตัดสินครั้งแรกของเราถือเป็นที่สิ้นสุด

9.17

ถ้าสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาที่มีการเปลี่ยนแปลง การเดิมพันทั้งหมด ที่วางตามสถานที่เดิมจะถือเป็นโมฆะ

9.18

เราไม่นับเกมที่ถูกระงับการแข่งขันเหตุการณ์หรือการจับคู่หรือประท้วงหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเดียวกัน

9.19

ถ้าบางทีมการแข่งขันเป็นโมฆะในการเลือกเดิมพันแบบชุดจะตัดสินเฉพาะทีมที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) เท่านั้น

9.20

ท่านรับทราบว่าราคาต่อรองใด ๆ และแบบต่อลูกมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและที่กล่าวมาแล้วจะถูกกำหนดไว้ในช่วงเวลาของการยอมรับของการเดิมพันที่เกี่ยวข้องโดยเรา

9.21

เมื่อระบบขัดข้อง ผลการแข่งขันราคาเดิมพันไม่ถูกต้อง เดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะถือเป็นโมฆะ ข้อผิดพลาดความผิดพลาดหรือความล้มเหลวจะในดุลยพินิจของเรา (แต่จะต้องไม่ถูกบังคับให้) เราจะติดต่อท่านเพื่อให้ทางเลือกของการวางเดิมพันอีกต่อรองที่ถูกต้องของราคาและการต่อลูก

9.22

เราจะไม่ยอมรับการเดิมพันในเวลาพร้อมกันในหนึ่งเกมการแข่งขันเหตุการณ์จากท่าน

9.23

ในการเดิมพันใด ๆ และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจของเราถือเป็นที่สิ้นสุด

9.24

ท่านรับทราบว่าเครื่อสุ่มหมายเลข ("RNG") หรือการเดิมพันสดจัดการที่ให้ไว้ในเว็บไซต์จะเป็นตัวกำหนดสับและแจกไพ่หมุนของลูกและล้อเขย่าลูกเต๋าผลของเกมที่ผลของ การจับสลากและเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการและท่านตกลงที่จะรับบัตรสับและการซื้อขายดังกล่าวหมุนของลูกและล้อเขย่าลูกเต๋าและผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มจับสลากเกมและอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายหรือ RNG เดิมพันสด ถือเป็นที่สิ้นสุด

9.25

หนี้การพนันออนไลน์มีการบังคับใช้กฎหมายใน Isle of Man

10 ข้อมูลการเดิมพันทางการเงิน

10.1

เราให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการให้บริการที่ท่านสามารถที่จะเดิมพันการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินตามระเบียบ

10.2

เพื่อให้เราสามารถให้บริการที่เราได้รับข้อมูลการตลาดทางการเงินจากบางส่วนของแหล่งที่ดีที่สุดในธุรกิจ ("ข้อมูลของเรา")

10.3

ข้อมูลของเราเป็นข้อมูลเดียวที่เราจะใช้ในการพิจารณาว่าการเดิมพันในตลาดการเงินได้รับการชนะหรือแพ้ ท่านตกลงว่าหากข้อมูลของเราแตกต่างจากข้อมูลที่ท่านได้รับจากแหล่งที่มาของท่านเองตัดสินใจเกี่ยวกับการชนะเดิมพันจะขึ้นอยู่ แต่เพียงผู้เดียวข้อมูลของเราและการตัดสินใจของเราถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

10.4

ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับผลของการเดิมพันที่ทำโดยท่าน, ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และในกรณีใด ๆ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง (24) ชั่วโมง

10.5

ข้อมูลของเราคือเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเท่านั้นและจะต้องไม่ถูกนำมาใช้โดยท่านสำหรับการซื้อขายและการจัดกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมอื่นใด

10.6

เราได้รับข้อมูลของเราจากหลายแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม เราดำเนินการหาข้อมูลที่เหมาะสมในการเลือกบุคคลที่สามที่เราสัญญากับที่จะได้รับข้อมูลของเรา แต่กำหนดว่าข้อมูลของเราจะได้รับจากบุคคลที่สามเราจะให้ไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลของเรา

10.7

เรายกเว้นความรับผิดสำหรับข้อมูลของเราทั้งหมดในขอบเขตสูงสุดที่ตสมที่กฏหมายอนุญาต

10.8

เดิมพันทั้งหมดจะถูกคำนวณโดยเราและจะแสดงราคาที่โฆษณาบนเว็บไซต์

10.9

ในกรณีที่มีความล่าช้าในการป้อนข้อมูลของเราไปยังเว็บไซต์และ / หรือข้อผิดพลาดในข้อมูลของเราเราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านเป็นผลมาจากความล่าช้าดังกล่าวและ / หรือข้อผิดพลาดและเราขอสงวนสิทธิ์ ถือเป็นโมฆะการเดิมพันทั้งหมดรับผลกระทบจากความล่าช้าดังกล่าวและ / หรือข้อผิดพลาดและดำเนินการใด ๆ ที่เราเห็นสมควรเพื่อแก้ไขความล่าช้าดังกล่าวและ / หรือข้อผิดพลาด

11 ใบอนุญาตซอฟแวร์

11.1

ท่านรับทราบและยอมรับว่าซอฟต์แวร์ที่ทำให้ท่านเข้าถึงได้ (โดยการดาวน์โหลดหรืออื่น ๆ ) สำหรับการใช้งานระยะไกลของท่านบนเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ของท่านเป็นส่วนหนึ่งของบริการและเป็นทรัพย์สินของผู้ออกใบอนุญาตของเราของเราและท่าน ไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ในซอฟต์แวร์ทั้งสิ้นกว่าอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในใบอนุญาตตามข้อ 11.3

11.2

ท่านไม่สามารถกระทำการทางใดทางหนึ่งหรือโดยวิธีการใด ๆ ปรับตัวให้คัดลอก, แก้ไข, ทำซ้ำ, เก็บ, แจกจ่ายแสดงต่อสาธารณชนดำเนินการออกอากาศรวมในโปรแกรมเคเบิลเผยแพร่ส่งขายให้เช่า, ให้เช่าหรือออกใบอนุญาตหรือการสื่อสารอื่น ๆ หรือจัดให้มีซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่น ๆ หรือบนเว็บไซต์อื่น, บริการออนไลน์หรือกระดานข่าวหรือสื่ออื่น ๆ และ / หรืออุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

11.3

เราให้สิทธิ์ในการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด ใบอนุญาต ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือและเพิกถอนการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ( "ใบอนุญาต") จัดหาให้เพื่อการดังกล่าว การติดตั้งและการใช้งานที่ทำผ่านอุปกรณ์ที่ท่านเป็นผู้ใช้หลัก

11.4

ใบอนุญาต มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการเท่านั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้: -

(A) การติดตั้งซอฟแวร์หรืออัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นหรือดำเนินการขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อให้ซอฟแวร์ที่มีอยู่ผ่านทางรูปแบบใดหรือบนกระดานข่าวใด ๆ บริการออนไลน์หรือการติดต่อทางไกลหรือเครือข่ายไปยังบุคคลอื่นใด;

(B) แจกจ่ายให้เช่าหรือออกใบอนุญาต, สำเนาการโอนกำหนดหรือทำให้มีซอฟแวร์และ / หรือใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่นใด;

(C) อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ซอฟแวร์;

(D) สร้างหรือจัดให้มีวิธีการใด ๆ (รวมถึง ,ไม่จำกัด พียงการเลียนแบบ) ผ่านซอฟต์แวร์อาจถูกใช้โดยคนอื่น ๆ ;

(E) แปล,แยกส่วนประกอบ, แก้ไข, สร้างผลงานต่อเนื่องบนพื้นฐานของทั้งหมดหรือบางส่วนของซอฟต์แวร์และ / หรือรหัสแหล่งที่มาของซอฟแวร์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย; หรือ

(F) คัดลอก, แก้ไข, แปลงหรือสร้างงานอนุพันธ์ใด ๆ ที่ทำงานบนพื้นฐานของทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้เอกสารใด ๆ เกี่ยวกับซอฟแวร์

11.5

ท่านยอมรับและตกลงว่าซอฟต์แวร์และเอกสารสำหรับผู้ใช้ซอฟแวร์ที่มีให้ในเว็บไซต์และ / หรือผ่านอุปกรณ์และอื่น ๆ เป็นเจ้าของโดยเฉพาะเราและ / หรือผู้ออกใบอนุญาตของเราและได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์สิทธิเครื่องหมายการค้าและรูปแบบอื่น ๆ ทางปัญญาและ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ท่านรับทราบว่ารหัสโครงสร้างและแหล่งที่มาของซอฟแวร์เป็นความลับทางการค้าที่มีท่านค่าของเราและผู้ออกใบอนุญาตของเรา ท่านรับทราบว่าการให้สิทธิ์ที่มอบให้ท่านตามใบอนุญาต นั้นท่านไม่ได้รับสิทธิใด ๆ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในซอฟแวร์และ / หรือเอกสารสำหรับผู้ใช้ซอฟแวร์

11.6

เมื่อมีการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กับท่านและ / หรือการยุติของบัญชีของท่านด้วยเหตุผลใด ๆ , ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะยุติโดยอัตโนมัติและท่านจะต้องหยุดการใช้ซอฟแวร์และถอนการติดตั้งจากอุปกรณ์ของท่าน

12.การจัดการรายการเข้า - ออก ของบัญชีของท่าน

12.1

เมื่อมีการใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตชื่อผู้ถือบัตรจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ให้ไว้ในการสมัครเป็นสมาชิก เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมในกรณีของความแตกต่างระหว่างชื่อผู้ถือบัตรและชื่อที่ให้ไว้ในการสมัครเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้อง

12.2

ท่านต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะจ่ายหนี้ใด ๆ และทั้งหมดที่ท่านมีกับเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของเรา ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่จงใจยกเลิกปฏิเสธหรือยกเลิกการเดิมพันใด ๆ และท่านจะจ่ายเราสูญเสียใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการยกเลิกดังกล่าวปฏิเสธหรือเพิกถอนโดยท่าน

12.3

เรามีสิทธิในการยุติการมีส่วนร่วมของท่านในบริการและ / หรือปฏิเสธคำขอถอนเงินในบัญชีของท่านถ้าเราสงสัยว่าการทุจริตหรือการทำผิดกฎเกี่ยวโบนัส

12.4

เดิมพันที่ถูกต้องได้รับการอนุมัติโดยเราจะอยู่ภายใต้การจ่ายเงินรวมสูงสุดต่อเดิมพันถูก จำกัด เพียงจำนวนเงินห้าล้านบาท ( 5,000,000 บาท)

12.5

ชนะถูกต้องตามกฎของท่านไม่รวมการเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับเซสชั่น การแข่งขันการเดิมพันหรือเกมที่ชนะถูกต้องตามกฎเกิดขึ้น

12.6

เราจะไม่รับผิดชอบในทางใดทางหนึ่งสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการชำระเงินในหรือออกจากบัญชีของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใด ๆ หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันที่ได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาดในขั้นตอนการชำระเงินดังกล่าว ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหาก​​ท่านพบว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านไม่ตรงกับความเป็นจริง

12.7

การชำระเงินจากภาษี ที่ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเมื่อชนะถูกต้องตามกฎของท่านภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ จะต้องเป็นความรับผิดชอบของท่าน

12.8

เงินที่ถูกโอนไปยังบัญชีของท่านด้วยความผิดพลาดเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะแจ้งให้เราทราบของข้อผิดพลาดทันทีและในกรณีใด ๆ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง (24) ชั่วโมงของการตระหนักรู้ข้อผิดพลาด จำนวนเงินใด ๆที่เครดิตไปยังบัญชีของท่านเนื่องจากข้อผิดพลาดจะถือว่าไม่ถูกต้องและในกรณีที่มีจำนวนเงินเพียงพอในบัญชีของท่าน, เราจะหักยอดเงินดังกล่าวออกจากบัญชีของท่านทันที ในกรณีที่มีจำนวนเงินไม่เพียงพอในบัญชีของท่าน ท่านจะต้องคืนเงินกลับมาให้เราทันทีเท่า จำนวนเงินที่โอนไปยังบัญชีของท่านในข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถที่จะใช้เป็นเดิมพัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำธุรกรรมใด ๆ และ / หรือเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่จ่ายให้กับท่านในความผิดพลาด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยหากท่านมียอดคงเหลือในบัญชีถูกเพิ่มเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องในการนี้ท่านจะได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมและ / หรือการวางเดิมพันเท่ากับยอดเงินที่มีอยู่ในบัญชีของท่านโดยไม่รวมยอดเงินที่เพิ่มเข้าไปโดยผิดพลาด

12.9

ท่านยอมรับ, รับรองว่าไม่มีค่าใช้จ่ายหลังการยกเลิกหรือ หรือปฏิเสธการจ่ายเงินในบัญชีของท่าน ในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นท่านยินยอมที่จะ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราและเราถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการติดตามเงินคืน และค่าชดเชย สำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่เราอาจจะเสียที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการเรียกคืนจำนวนเงินดังกล่าว

13. การชนะตามกฏ

13.1

การชนะถูกต้องตามกฎจะถูกนำไปฝากไว้ในบัญชีของท่าน ในการถอนเงินจากบัญชีของท่านจำเป็นต้องแสดงเอกสารเนื่องจากตามที่ บริษัท กำหนด นี้จะมักจะให้ในรูปแบบของสำเนาของเอกสารประจำตัวประชาชน (เช่นพาสปอร์ต, บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับรถ) และเอกสารยืนยันที่อยู่ของท่าน (เช่นค่าสาธารณูปโภค) เราอาจขอสำเนาของเอกสารอื่นใดตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่จะต่อสู่กับการทุจริตและ / หรือการฟอกเงิน

13.2

ท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องสำหรับการถอนเงินจากบัญชีของท่าน ในสามสิบ (30) วัน จำนวนเงินเท่ากับหรือสูงกว่า 3,000 ยูโร หรือในสกุลเงินอื่น ๆ ที่เท่ากัน หรือจำนวนอื่น ๆ เช่น อาจจะระบุโดยเราได้ตลอดเวลา

13.3

ตามที่ บริษัท ผู้ออกบัตรของท่านได้อนุญาต, การชนะถูกต้องตามกฎจะถูกโอนไปยังบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือ e-wallet ซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับการฝากเงินเดิมในบัญชีของท่าน รับรางวัลที่ถูกต้องจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ฝากเงินที่ถูกนำมาใช้สำหรับการเดิมพันที่เกี่ยวข้อง

13.4

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ท่านสามารถถอนเงินในบัญชีของท่าน รวมทั้งชนะถูกต้องตามกฎของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสมสำหรับการถอนและฝากเงินในบัญชีของท่าน

13.5

ท่านจะต้องจ่ายธนาคาร และค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมในและออกจากบัญชีของท่านและเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ออกจากการชนะของท่านถูกต้องตามกฏ

13.6

หากบุคคลหรือกลุ่มที่เป็นผู้ต้องสงสัยสมรู้ร่วมคิดและ / หรือการฉ้อโกงเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของการเดิมพันที่เกี่ยวข้อง เงินในบัญชีที่เป็นของผู้เล่นดังกล่าวในกรณีเช่นนี้อาจถูกยึดโดยเราขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

14 โปรโมชั่นและโบนัส

14.1

โปรโมชั่นทั้งหมด โบนัสหรือข้อเสนอพิเศษที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้นอกเหนือไปจากเงื่อนไขโปรโมชั่นและเงื่อนไขเฉพาะที่เราอาจแนะนำเมื่อเวลาผ่านไปการซ้อนกัน เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนโบนัสหรือกฎเกณฑ์ดโปรโมชั่นดังกล่าว

14.2

ในกรณีที่เราสงสัยว่าท่านหรือผู้เล่นอื่น ๆ จะทำการ หรือพยายามที่จะละเมิดโบนัสหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์ผ่านการทำผิดกฎดังกล่าวเราอาจปฏิเสธ, ระงับ, ยับยั้งหรือยกเลิกบัญชีของผู้เล่นใด ๆ ดังกล่าว รวมทั้งบัญชีของท่านถ้าเราตรวจสอบว่าท่านมีส่วนร่วมดังกล่าวใน

15 การชดใช้ค่าเสียหายจาก ท่าน กับ เรา

15.1

ท่านจะจ่ายค่าชดเชยให้กับเราพนักงาน และตัวแทนสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ และค่าใช้จ่ายความเสียหายที่เกิดความเสียหายหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่อาจเกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนโดยพนักงานของเราหรือตัวแทนของเราที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งจากการประมาทของท่าน การกระทำหรือการละเลยการดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟแวร์ของท่านการใช้งานของซอฟแวร์และ / หรือข้อมูล, และ / หรือการละเมิดใด ๆ โดยที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

16 ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบและลักษณะของบริการ

16.1

การเดิมพันที่ท่านเลือกโดยท่านและการตัดสิน ท่านควรจะทราบว่าท่านรับความเสี่ยงที่เต็มรูปแบบของการใช้บริการ โดยการใช้บริการท่านได้รับทราบว่าท่านไม่ได้ตัดสินบริการเว็บไซต์หรือข้อมูลที่จะเป็นที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม บางเขตอำนาจศาลไม่ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายของการพนันเดิมพันออนไลน์ในขณะที่คนอื่น ๆ ได้ทำเฉพาะเดิมพันออนไลน์ผิดกฎหมาย เราไม่ได้ตั้งใจที่ทุกคนควรใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ข้อมูลและ / หรือบริการอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ใช้ดังกล่าวหรือการเข้าถึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมใช้งานของบริการข้อมูลและเว็บไซต์ไม่ควรจะตีความว่าเป็นข้อเสนอการชักชวนหรือการเชิญโดยเราจะใช้หรือการเข้าถึงดังกล่าวข้างต้นในเขตอำนาจใด ๆ ในการที่ใช้ดังกล่าวหรือการเข้าถึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับท่านถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเองและเราจะไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ก็ตามที่ให้บริการซอฟท์แวเว็บไซต์หรือข้อมูลสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับกับท่าน

16.2

เราจะพยายามเพื่อให้ บริการ, ซอฟท์แวร์, เว็บไซต์และข้อมูลการใช้ทักษะที่เหมาะสมและการดูแล แต่จะไม่มีการรับประกัน เราไม่เป็นตัวแทนหรือการรับประกันใด ๆ ในแง่ของบริการเว็บไซต์ซอฟแวร์และข้อมูล ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายเป็นตัวแทนหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย, ตามกฎหมายหรือเป็นอย่างอื่นในแง่ของการให้บริการซอฟท์แวร์,เว็บไซต์ และข้อมูลจะถูกยกเว้นในข้อตกลง

16.3

เว็บไซต์ และซอฟแวร์ที่มีให้ "ตามสภาพ" เราไม่รับประกันว่าบริการซอฟท์แวเว็บไซต์หรือข้อมูลจะมีความถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในเวลาที่เหมาะสม, ปลอดภัย,การขัดจังหวะ , ปราศจากข้อบกพร่อง เป็นอิสระจากข้อผิดพลาดหรือปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอกในลักษณะใดหรือที่ใด ๆ ข้อบกพร่องที่ไม่ปรากฏชื่อจะได้รับการแก้ไข

16.4

เราไม่รับประกันการบริการซอฟท์แวเว็บไซต์ข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้พวกเขาสามารถมีอิสระของไวรัสคอมพิวเตอร์, สปายแวร์, แอดแวร์หรือโค้ดที่เป็นอันตรายทำลายหรือเสียหายอื่น ๆ , ข้อมูล, โปรแกรมหรือแมโครหรือท่านสมบัติอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ใด ๆ และ / หรือข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายใน ท่านจะต้องดำเนินการป้องกันโดยตัวท่านเอง (ที่ค่าใช้จ่ายของท่านเอง) เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการมาตรการและ / หรืออุปกรณ์ที่ท่านจ้างสำหรับการใช้หรือการเข้าถึงบริการการติดตั้งซอฟแวร์และการใช้เว็บไซต์ที่ไม่ได้เปิดเผยให้ท่านมีความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์ ไวรัสข้อบกพร่อง, สปายแวร์, แอดแวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นอันตรายทำลายหรือเสียหายหรือรูปแบบอื่น ๆ ของสัญญาณรบกวนหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือข้อมูลที่มีอยู่ของท่าน

16.5

ในกรณีนี้: -

(A) ความล่าช้าของระบบและ / หรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของเว็บไซต์ของท่านหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของการบริการและ / หรือ

(B) ระบบและ / หรือข้อผิดพลาดการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของเว็บไซต์ของท่านหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของการบริการ;

16.6

ในกรณีที่ไม่มีเราจะรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความสูญเสียใด ๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายรวมทั้งการรบกวนใด ๆ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือข้อมูลที่มีอยู่ภายในของท่าน ในการเชื่อมต่อเพื่อการเข้าถึงการใช้หรือการมีส่วนร่วมในการบริการ, เว็บไซต์, ซอฟแวร์และ / หรือข้อมูล

16.7

เราขอปฏิเสธการรับประกัน ตัวแทนใด ๆ และทั้งหมดและความรับผิดชอบในแง่ของลักษณะของบริการเว็บไซต์ซอฟแวร์และข้อมูลซึ่งอาจจะให้โดยบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการให้บริการบรอดแบนด์ให้บริการโทรคมนาคมธนาคารและใด ๆ ให้บริการชำระเงินและจะไม่ได้อยู่ในบัญชีใดต้องรับผิดชอบค่าเริ่มต้นการฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อบุคคลที่สามดังกล่าว

16.8

เรา, พนักงาน, และตัวแทนของเราจะไม่รับผิดชอบในสัญญาละเมิดประมาทหรือเป็นอย่างอื่นสำหรับการสูญเสียตรงหรือทางอ้อมหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของบริการเว็บไซต์ซอฟแวร์หรือข้อมูล รวมถึง ความเสียหายใด ๆ สำหรับการสูญเสียของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียผลกำไรจากการสูญเสียรายได้จากการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียตรงหรือทางอ้อมอื่น ๆ ใด ๆ (แม้ที่เราได้รับแจ้งจากความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว

16.9

นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เราขอยกเว้นความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่กับท่าน ว่าภายใต้เงื่อนไขของการละเมิดสัญญาประมาทหรือเป็นอย่างอื่นในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย

16.10

เราไม่ได้ยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทหรือความรับผิดของเราที่เกิดจากการทุจริตของเรา

16.11

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนตัวเว็บไซต์ในเวลาใดก็ได้และจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าว

16.12

ท่านรับทราบว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อมูลอาจจะเป็นชั่วคราวในธรรมชาติและอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนให้เป็นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นท่านยอมรับว่าข้อมูลที่มีให้ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการอ้างอิงและไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนและไม่ได้เป็นเรื่องของและไม่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการแสดงที่มีผลผูกพันใด ๆ รับประกันสัญญาข้อผูกพันหรือความเชื่อมั่นในส่วนของท่านของธรรมชาติใด ๆ .

16.13

หนี้สินทั้งหมดของท่านว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ละเมิด ประมาทหรือเป็นอย่างอื่นในกรณีที่ไม่น้อยเกิน -

(A) ผลรวมของเงินฝากของท่านในบัญชีของท่านและนำมาใช้โดยให้ท่านวางเดิมพันในหก (6) เดือนก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องให้สูงขึ้นเพื่อเรียกร้อง; หรือ

(B) ผลรวมของ 250,000 บาท

16.14

ท่านรับทราบและยอมรับว่าการสละสิทธิ์และความรับผิดชอบที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นตัวแทนของการจัดสรรที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลของความเสี่ยงและผลประโยชน์ของข้อตกลงระหว่างเราและท่านนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณารวมถึง แต่ไม่ จำกัด มูลค่า ของการพิจารณาที่ท่านให้แก่เรา ท่านยังยอมรับว่าการสละสิทธิ์และข้อ จำกัด เหล่านี้ให้ใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

16.15

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถ้าท่านมีความขัดแย้งกับผลของการเล่นการพนันที่ท่านทำกับเรา ท่านจะต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้เรารวมทั้งรายละเอียดเต็มไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันนับจาก วันที่ออกจากผลที่เกี่ยวข้องหรือผล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผลหรือผลที่ปรากฏบนอุปกรณ์ของท่านและผลที่ตามมาหรือผลในบันทึกรายการในระบบของเราท่านยอมรับว่าผลลัพธ์หรือผลในการทำธุรกรรมระบบของเราบันทึกได้รับการรับรองตามที่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของเราจะหาหลักฐานสรุปผลที่เกี่ยวข้องหรือผล

17 ยุติ การปิด และการระงับบริการ

17.1

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของท่านได้ตลอดเวลาโดยการให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน ' ก่อนที่จะมีการปิดบัญชีของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลของการตัดสินใจที่จะยุติบัญชีของท่าน และการชนะที่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนเงินในบัญชีของท่านจะถูกส่งกลับไปยังท่าน ในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่อีเมลของเราที่แจ้งการเลิกของบัญชีของท่าน หากเราไม่สามารถที่จะนำยอดเงินในบัญชีของท่านให้ท่าน ท่านจะเสียค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษารายเดือน เดือนละสองร้อยห้าสิบบาท (250 บาท) จะถูกนำไปใช้กับ บัญชีของท่านจนกว่ายอดบัญชีของท่านจะถึงศูนย์และบัญชีของท่านถูกปิด ในช่วงเวลานี้บัญชีของท่านจะถูกระงับและท่านจะไม่สามารถที่จะทำการเดิมพันได้

17.2

นอกเหนือจากสิทธิอื่น ๆ ที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวของเราไป: - (i) * ยกเลิกรางวัลใด ๆ (รวมทั้งชนะถูกต้องตามกฏ); (ii) ระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่าน (iii) * ยุติข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับท่านและ / หรือ (iv) ระงับการให้บริการแก่ท่านในกรณีที่มีเหตุผลที่เรากำหนดไว้ว่า: -

(A) ท่านหรือคนที่อาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่เดียวกับท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชีที่ใช้งานกับเรา

(B) ชื่อที่ท่านให้กับเราไม่ตรงกับชื่อบนบัตรเครดิตหรือเดบิตหรือบัญชีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ใช้จะทำให้เงินฝากในบัญชีของท่าน;

(c) ท่านเข้าร่วมในโปรโมชั่นที่นำเสนอโดยเรา แต่ล้มเหลวที่จะตอบสนองความต้องการของโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง;

(D) ท่านให้ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด;

(E) ข้อมูลประจำตัวประชาชนที่ร้องขอจากท่าน และท่านไม่ได้ให้กับเรา;

(F) ท่านอายุน้อยกว่า 18 ปี หรืออายุทางกฎหมายในการเข้าร่วมการเดิมพันในเขตอำนาจในการที่ท่านอาศัยอยู่;

(G) ท่านเข้าถึงและมีส่วนร่วมในบริการ จากอำนาจที่มีส่วนร่วมในการบริการเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือเราเห็นว่า ว่าการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย;

(H) ท่าน "ปฏิเสธการจ่ายเงิน" หรือนำมาซึ่งการ "ปฏิเสธการจ่ายเงิน" กับเราหรือปฏิเสธใด ๆ ของการทำธุรกรรมหรือเงินฝากที่ท่านทำกับบัญชีของท่าน;

(I) ท่านได้ฝาก หรือพยายามที่จะฝากเงินที่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าบัญชีของท่าน;

(J) ท่านได้ทำการโกงหรือมีความพยายามที่จะโกง;

(K) ท่านกำลังกระทำหรือความพยายามที่จะกระทำการทุจริต;

(l) ท่านจ้างหรือหาทางที่จะทำให้การใช้โปรแกรมประดิษฐ์หรือระบบอื่น ๆ (รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นตอนวิธีการซอฟแวร์หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ) ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเอาชนะระบบที่ดำเนินการโดยเราหรือพบว่าท่านสมรู้ร่วมคิดหรือความพยายามที่จะ สมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นเพื่อที่จะโกงเรา (หรือผู้เล่นอื่น ๆ );

(M) ท่านให้ (ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่าน;

(N) ท่านล้มเหลวในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

(O) ท่านพยายามที่จะปกปิดอำนาจในการที่ท่านอาศัยอยู่;

(P) ท่านอยู่ในหนึ่งในสถานที่ดังต่อไปนี้:แอนตาร์กติกา, เบลเยียม, หมู่เกาะเคย์, มาเก๊า, ไซปรัส, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, Guadeloupe, ฮ่องกง, อินเดีย, อิตาลี, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, มาร์ตินีก, นอร์เวย์, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, รัสเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, วิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน, เนเธอร์แลนด์, ตุรกี, นครวาติกันหรือสหรัฐอเมริกาและทุกพื้นที่และทรัพย์สินของตนถูกสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะเวอร์จิน สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะรอบนอก, กวม, เปอร์โตริโก, เม็กซิโก, เครือจักรภพทางตอนเหนือของหมู่เกาะมาริอานาและอเมริกันซามัว

17.3

ถ้าจัดหาของบริการถูกระงับชั่วคราวและ / หรือบัญชีของท่านถูกปิดการใช้งานให้บริการอาจจะถูกเรียกตัวกลับและ / หรือบัญชีของท่านอาจจะถูกเปิดใช้งานโดยเราหลังจากแก้ไขที่จำเป็น (ถ้ามีความสามารถของการเป็นแจง) การกระทำที่ได้รับ โดยท่านและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวและได้รับการตรวจสอบโดยเรา

18 ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

18.1

เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาโดยเรา เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวของบุคคลที่สามมีไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อและไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวของบุคคลที่สามจะถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือคงไว้

18.2

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อและไม่ได้ให้ทบทวนการอนุมัติหรือรับรองเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ และเราให้การรับรองหรือรับประกันในส่วนของเนื้อหาหรือการปฏิบัติใด ๆ ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็น ขายของหรือทำอย่างอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์ใดของบุคคลที่สาม

18.3

เราไม่ต้องรับผิดตามสัญญามูลละเมิดประมาทหรือทางอ้อมในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่านของการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ

18.4

เว้นแต่จะได้ชัดเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดได้รับการพิจารณาที่จะเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับคำสั่งใด ๆ เครื่องหมายความคิดเห็นการค้าหรือบริการโลโก้ตราเครื่องหมายหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็นโฆษณา ขายหรือทำอย่างอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

19 ลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์

19.1

ท่านไม่สามารถเชื่อมโยงหรือสร้างการเชื่อมโยงใด ๆ ลึกหรือในสายเชื่อมโยงไปยังส่วนหนึ่งของบริการเว็บไซต์ใดหรือกรอบข้อมูล

20 การเพิ่มและ / หรือลบจากการให้บริการ

20.1

เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะเพิ่มการให้บริการการเดิมพันใหม่ เกมส์ หรือฟังก์ชั่นไปยังเว็บไซต์หรือการสร้าง, ลบ, หยุด, จำกัด การเข้าถึงหรือแก้ไขใด ๆ ที่นำเสนอเกมการพนันหรือการทำงานในเวลาใดก็ได้

 21. บัญชีไม่เคลื่อนไหว

21.1

เราจะไม่รับผิดชอบต่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่าน. หากท่านไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการใดๆ ภายในระยะเวลาสามร้อยหกสิบห้า (365) วัน ติดต่อกัน บัญชีของท่านจะถือว่าไม่ได้ใช้งาน

21.2

เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริการเป็นระยะ ๆ ในช่วงระยะเวลาที่บัญชีของท่านไม่ได้ใช้งาน ยอดเงินจะถูกหักจากบัญชีของท่านเท่ากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่าน ค่าธรรมเนียมในการบริการจะอยู่ในอัตราสองร้อยห้าสิบ (250) บาท ต่อเดือน ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน หากพบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน เราจะพยายามติดต่อเจ้าของบัญชีทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการติดต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร, โดยใช้ที่อยู่ที่ท่านลงทะเบียนหากไม่สามารถติดต่อผู้เล่นได้ภายในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน นับจากวันที่ที่พบว่าบัญชีไม่ได้ใช้งาน, จำนวนเงินที่คงเหลือในบัญชีดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการปิดบัญชี และอาจทำการโอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีไปให้อยู่ในการควบคุมขององค์เดิมพันการกุศลโดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการดูแลของคณะกรรมการ

22 ข้อจำกัดของบัญชี และข้อจำกัดการจ่ายเงินเดิมพันสูงสุด

22.1

เงินรางวัลสูงสุดที่จ่ายโดยที่เราจะเล่นกับการเดิมพันใด ๆ ที่ถูกต้องวางไว้กับเราใด ๆ จะ จำกัด อยู่ที่ห้าล้านบาท (5,000,000 บาท) (หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ต่อเดิมพัน

22.2

จำนวนเงินสูงสุดที่ท่านสามารถเดิมพันแตกต่างกันไปตามชนิดของการพนันและเงื่อนไขที่นำเสนอโดยเราในความสัมพันธ์กับชนิดของการเล่นการพนันตามรายละเอียดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ / หรือเว็บไซต์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกินยอดเงินในบัญชีของท่านพร้อมที่จะวางเดิมพัน

22.3

ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้ตั้งข้อจำกัดการทำธุรกรรมฝากเงินของตนเองบนเว็บไซต์ เกณฑ์ฝากเงินสูงสุดที่สามารถตั้งเป็นแบบรายวัน, รายสัปดาห์ หรือรายเดือน การฝากเงินที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่สามารถทำได้ ผู้เล่นสามารถยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวได้โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมล์(ดูหน้าติดต่อ) แต่จะได้รับการดำเนินการหลังจากวันที่ 7 ของช่วงเวลายกเว้นที่ได้ขอใช้บริการป้องกันตนเองจากข้อ

23.การรับผิดชอบของการเล่นพนัน

23.1

บุคคลที่พบปัญหาการติดการพนันใดๆจะต้องไม่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือเล่นบนเว็บไซต์ภายใต้สถานการณ์ใดๆทั้งสิ้น หากคุณพบว่าคุณมีปัญหาการติดการพนันหลังจากลงทะเบียนคุณจะต้องแจ้งให้เราทราบ และยุติการเล่นผ่านเว็บไซต์โดยทันที เราจะให้บริการเพื่อช่วยเหลือคุณ(การป้องกันตนเอง) เพื่อให้คุณสามารถป้องกันตัวเองจากการวางเดิมพันกับเรา และ/หรือจากการเข้าถึงบัญชีของคุณเป็นรอบระยะเวลา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ ระหว่างหก (6)เดือน ถึง ห้า(5) ปี หากคุณได้ใช้การป้องกันตนเองจากการเดิมพันกับเรา บัญชีของคุณจะถูกอัพเดทภายใน 2 วัน และคุณจะไม่ได้รับข้อมูลทางการตลาดจากเราในช่วงระยะเวลาการยกเว้น เมื่อการคุณได้ใข้การป้องกันตนเองกับบัญชีของคุณ ในรอบระยะเวลาการยกเว้นมันคุณจะไม่สามารถขอเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งได้ ไม่ว่าด้วยด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม จนกว่าระยะเวลาการยกเว้นจะหมดอายุลง ในช่วงระยะเวลาของการการยกเว้นทางเราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อป้องกันมิให้คุณเปิดบัญชีใหม่ หากคุณต้องการที่จะบริการนี้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดติดต่อเราที่ tcs@138.com

23.2

ผู้เล่นอาจขอให้บัญชีของพวกเขาถูกปิดอย่างถาวรได้ตลอดเวลา เราจะดำเนินการกับอีเมลจากที่อยู่อีเมลของผู้เล่นที่ลงทะเบียน tcs@138.com

24 การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

24.1

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะค้นหาความเสียหาย ที่มีขึ้นโดยกฎหมายและในส่วนในแง่ของการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

25 เหตุสุดวิสัย

25.1

ถ้าเราล้มเหลวหรือล่าช้าที่จะดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อันเนื่องมาจากการเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ: ภัยพิบัติทางธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือระเบียบหรือการดำเนินการอยู่เฉยของรัฐบาล, ผู้มีอำนาจทางแพ่งหรือทางทหารคำสั่งศาลการกระทำของการก่อการร้าย ฟ้าผ่าไฟ ไหม้หรือการนัดหยุดงานที่โรงงานหรือข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ , น้ำท่วม, ร่าง, สงคราม, ความล้มเหลวของการจลาจลการโจรกรรมส่งหรือระบบความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักในการให้บริการโทรคมนาคมหรือบรอดแบนด์ ความล้มเหลวหรือปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางธรรมชาติ), ความล้มเหลวหรือความล่าช้าดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

26 การไม่สละสิทธิ

26.1

ในกรณีที่เราไม่สามารถบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ทำให้การสละสิทธิในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวหรือมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการใด ๆ ต่อไปโดยเรา

27 ความสัมพันธ์ระหว่าง เรา และ ท่าน

27.1

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถูกตีความว่าเป็นการแต่งตั้งตัวแทนความเป็นหุ้นส่วนร่วมทุนหรือรูปแบบอื่นใดขององค์กรร่วมกันระหว่างเราและท่าน

28 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

28.1

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะไม่ถูกต้องผิดกฎหมายหรือไม่มีผลบังคับใช้โดยศาลที่มีเขตอำนาจข้อตกลงดังกล่าวจะถูกแยกออกจากคนอื่น ๆ ที่มีขอบเขตว่าในขณะที่คนอื่น ๆ จะยังคงเป็นที่ถูกต้องและใช้บังคับได้ในขอบเขตที่เต็มรูปแบบ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

29. การประกาศยกเลิก

29.1

เงื่อนไขการใช้บริการ 29.1 2.3 5 ข้อ,, 8.2, 8.3, 15, 16, 21, 24, 31 และ 33 จะขยายการประกาศยกเลิกของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ / หรือยกเลิกบัญชีของท่าน

30 สิทธิของบุคคลที่สาม

30.1

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะสร้างหรือให้สิทธิใด ๆ หรือประโยชน์ในความช่วยเหลือของบุคคลที่สามอื่น ๆ กว่าเราและท่านและไม่ว่าภายใต้กฎหมายหรืออื่น ๆ

31 การถ่ายโอน

31.1

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้โอน ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่าใด ๆ แก่บุคคลที่สาม

31.2

เรามีสิทธิที่เวลาในการโอน ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่าใด ๆ แก่บุคคลที่สามใด ๆ

32 การแจ้งเตือน

32.1

การแจ้งให้ทราบเราจะส่งให้ท่าน (ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) จะถูกส่งถึงท่านที่อยู่อีเมลที่ท่านให้กับเราเมื่อท่านลงทะเบียนกับเรา แจ้งให้ทราบล่วงหน้าใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าทำหน้าที่ยี่สิบสี่ชั่วโมง (24) ชั่วโมงหลังจากที่จัดส่งโดยเรา

32.2

การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ท่านให้กับเรา จะต้องส่งทางไปรษณีย์จัดส่งที่บันทึกได้ (หรือไปรษณีย์ถ้าเกี่ยวข้อง) และถูกส่งไปยังที่อยู่ที่สำนักงานของเราที่ลงทะเบียนและทำเครื่องหมายสำหรับความสนใจของกรรมการผู้จัดการ

33 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

33.1

ท่านยอมรับว่าการเข้าถึงของท่านบริการเว็บไซต์ซอฟแวร์, ข้อมูลและการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายของ the Isle of Man.

33.2

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอส่งไปยังเขตอำนาจของศาลของ Isle of Man. อย่างไรก็ตาม 33.2 ข้อนี้จะไม่ห้าม:

(A) หากท่านร้องเรียนเรื่องใดๆ เกี่ยวกับเรา ไป Isle of Man กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับการเดิมพัน;

(B) เราจากการแสวงหาคำสั่งใด ๆ หรือการบรรเทาทุกข์ที่คล้ายกันหรือการดำเนินการในศาลที่มีอำนาจใด ๆ